Vereniging Vrienden van Daams' molen

E-mail: secretaris@vvdm.net

Website: http://daamsvrienden.molenweb.nl

Fiscaalnummer: 8164.30.226

Rekeningnummer: NL95RABO0364496118

Doelstelling

Het bevorderen van de instandhouding van windmolens en in het bijzonder Daams' molen in Vaassen.

Beleidsplan

Zie hieronder het ‘Activiteitenoverzicht 2017’.
† † † † † † † † † † † †

Activiteitenoverzicht

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
Datum  Activiteit
 Algemeen:
 * Actualisatie website (o.a. verplichte ANBI-gegevens en invoeging sponsoren);
 * Vergroten e-mailbereik van leden (gerealiseerd 94%);
 * Verhoging aantal automatische incasso's van lidmaatschapsgelden;
 * Het bestuur vergaderde 5 keer;
 * Verdergaande gesprekken betreffende integratie besturen Stichting Vaassens Molen en
    Vereniging Vrienden van Daams' Molen;
 * De gezamenlijke besturen van de Stichting Vaassens Molen en Vereniging Vrienden van Daams'     Molen vergaderden 2 keer;
 * Aandacht voor 4 eigen molenaars, die mede dankzij financiŽle ondersteuning van de Vereniging hun     diploma behaalden.
Jan.  Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de Vereniging en genodigden van de Stichting
 in onze eigen molen (incl. persbericht).
Jan./dec.  Bijwonen diverse bijeenkomsten Stichting Promotie Gemeente Epe.
Jan./dec.  Benadering nieuwe sponsoren en verlenging lopende sponsorcontracten.
Jan./dec.  Gesprekken over bestuurlijke vormgeving i.k.v. toekomstbestendigheid.
April  Algemene Ledenvergadering in De Speulbrink waarbij nadruk ligt op vergroten aantal leden
 en op sponsorwerving.
Mei Ledenwerving Nationale Molendag (14 en 15 mei).
Mei Openstelling van en rondleiding in Daams' Molen tijdens Vaasaqua (incl. mediabenadering en
 ledenwerving) - 25 mei.
Sept. Open Monumentendag (incl. mediabenadering) - ledenwerving.
Okt. Ledenwerving tijdens Jaarmarkt-Vaassen ReŁnie.

 Uitwisseling informatie met leden i.v.m. virtuele rondgang Molen.
Dec. Uitnodiging aan leden en sponsoren voor de nieuwjaarsbijeenkomst in januari
Dec. Aantal leden per 31-12-2017: 157 (afzeggingen t/m 01-01-2018 verwerkt);
 Aantal sponsoren: 28.
 
18-01-2018 Nieuwjaarsbijeenkomst in De Speulbrink.


  De molen staat midden in de gemeenschap en ook de verschillende protestantse kerken in het dorp vinden
  de molen voor de presentatie van cursussen en het houden er van.

Bestuur

A.J. Oudesluijs:  voorzitter

T.A. Bos-van Bolhuis:  secretaris

J. Brummel:  penningmeester

J.G. Steenhuis:  lid en plv. voorzitter

H. van Elten:  lid

B. van der Meulen-Prins:  lid


Beloningsbeleid

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie.


Balans 2017

Onderstaande balans 2017 werd goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 3 mei 2017.Balans 31-12-2017

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
 Activa  Passiva
 Bankrekeningen per 01-01-201717.311,42  Kapitaal per 31-12-201720.273,79
 Voordelig saldo 2017  2.962,37    
20.273,79 20.273,79