Vereniging Vrienden van Daams' molen

E-mail: secretaris@vvdm.net

Website: http://daamsvrienden.molenweb.nl

Fiscaalnummer: 8164.30.226

Rekeningnummer: NL95RABO0364496118

Doelstelling

Het bevorderen van de instandhouding van windmolens en in het bijzonder Daams' molen in Vaassen.

Beleidsplan

Zie hieronder het ‘Activiteitenoverzicht 2015’.
† † † † † † † † † † † †

Activiteitenoverzicht

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
Datum  Activiteit
 Algemeen:
* Actualisatie website (o.a. verplichte ANBI-gegevens en vermelding sponsoren) * Het bestuur vergadert 4 keer. * De gezamenlijke besturen van de Stichting Vaassens Molen en Vereniging Vrienden van Daams' Molen vergaderen 4 keer.
Jan.  Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de Vereniging en genodigden van de Stichting in onze eigen molen (incl. persbericht).
Mrt.  Bijeenkomst Stichting Promotie Gemeente Epe
Jan/dec.  Benadering nieuwe sponsoren
Apr.  Algemene Ledenvergadering in De Speulbrink en passage nieuwe statuten (incl. persbericht), waarbij ook de sponsoren worden uitgenodigd.
Mei  Ledenwerving Nationale Molendag (9 mei)
Mei Verdere kennismaking met Daams' Molen tijdens Vaasaqua (incl. mediabenadering en ledenwerving) op 15 mei
Sept. Open Monumentendagen (incl. mediabenadering) - ledenwerving
Okt. Ledenwerving tijdens Vaassen ReŁnie
Okt. Bijeenkomst Stichting Promotie Gemeente Epe
Aug/dec. Voorbereiding t.b.v. jubileum en jubileumviering met leden en sponsoren en de Stichting en de Gemeente Epe (incl. mediabenadering en tv-opname)
Uitnodiging t.b.v. nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2016 Het werven van sponsoren heeft geresulteerd in deelname door 12 bedrijven; het aantal leden bedraagt 144
31-12 Aantal leden: per 31.12.2015: 150; aantal sponsoren: 13


In februari wordt bij de molen de sleutel van het dorp overhandigd aan prins Carnaval door burgemeester H. van der Hoeven. In mei staat de molen volop in de belangstelling door het bezoek van Canadezen die t.g.v. 70 jaar bevrijding in Nederland zijn.

Bestuur

A.J. Oudesluijs:  voorzitter

T.A. Bos-van Bolhuis:  secretaris

J. Brummel:  penningmeester

J.G. Steenhuis:  lid en plv. voorzitter

B. van der Meulen-Prins:  lid


Beloningsbeleid

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie.


Resultatenrekening en balans 2015

Onderstaande resultatenrekening en balans 2015 werden goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 14 april 2016. Wegens technische problemen met het administratieprogramma hebben er in 2015 geen incasso's plaatsgevonden van donateur- en sponsorgelden. Deze incasso's zijn in het eerste kwartaal van 2016 uitgevoerd. Per 28 januari 2015 is de ING-bankrekening opgeheven.


Resultatenrekening 31-12-2015

Inkomsten  Uitgaven
Contributie 614,00  Bankkosten 100,73
Rente 81,82  Overige 4.052,29
Overige 110,00  
Nog te incasseren 2.812,50  
Negatief saldo 534,70    
4.153,02 4.153,02


Balans 31-12-2015

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
Activa  Passiva
Bankrekeningen per 01-01-201516.312,77  Kapitaal per 31-12-201515.778,07
 Nadelig Saldo 2015 534,70
16.312,77 16.312,77