Vereniging Vrienden van Daams' molen

E-mail:secretaris@vvdm.net

Website:http://daamsvrienden.molenweb.nl

Fiscaalnummer: 8164.30.226

Rekeningnummer: NL95RABO0364496118


Doelstelling

Het bevorderen van de instandhouding van windmolens en in het bijzonder Daams' molen in Vaassen.


Beleidsplan

Zie hieronder het ‘Activiteitenoverzicht’ 15-05-2012.
† † † † † † † † † † † †

Activiteitenoverzicht

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
Datum Activiteit
26-04  Jaarlijkse algemene vergadering
 * aantreden nieuw bestuur
15-05  Oprichtingsbijeenkomst nieuw bestuur
 * visieontwikkeling:
   -promoten en kweken van goodwill en draagvlak voor Daams’ molen
   -faciliteren Stichting Vaassens’ molen (SVM)
   -ledenwerving (per 15-04-2005: 267 leden; per 01-06: 132 leden)
   -sponsorwerving
 * onderlinge taakverdeling
 * organisatie overdracht stukken van oud- naar nieuw bestuur
01-06  Kennisgeving nieuwe bestuurssamenstelling aan officiŽle instanties en media
11-07  Kennismakingsbijeenkomst bestuur VVDM en bestuur SVM
18-07  Kennismakingsbijeenkomst bestuur en molenaars
26-07  Financieel faciliteren van de in opleiding zijnde molenaar
 Aanpassing website en e-mailadressen bestuur
01-08 tot 01-09  Aanmaak nieuwe wervingsfolder
 Bestelling overdruk uit het ‘Molenblad’ (gewijd aan de verplaatsing en ophoging van Daams'  molen)
04-09  Promotie VVDM via Radio 794 (programma Infomix)
06-09 Uitnodiging aan de leden voor de Open Monumentendag bij Daams’ molen met als attentie  de overdruk uit het  ‘Molenblad’
07-09 Heringebruikname Daams’ Molen
  * aanbieding digitaal weerstation aan de molenaars
08-09 Open Monumentendag
  * ledenwerving bij Daams’ molen m.b.v. de nieuwe wervingsfolder en de overdruk uit het ‘Molenblad’
09-09 Verspreiding wervingsfolders naar publiekspunten in Vaassen
01-10 tot 01-12 Ontwikkeling Communicatieplan, Sponsorovereenkomst en bestelling bij Herman Spijker  van 100 DVD’s met de titel:
 ‘De verhoging van Daams’ molen – Behoud door ontwikkeling’
25-12 Eindejaarbericht + uitnodiging aan de leden voor Nieuwjaarsbijeenkomst op 24-01-2013


Bestuur

A.J. Oudesluijs:  voorzitter

Mr Th.D.F. Somsen:  secretaris

J.H. van Elten:  penningmeester

J.G. Steenhuis:  lid en plv. voorzitter

B. van der Meulen-Prins:  lid


Beloningsbeleid

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie.


Resultatenrekening 2012

Inkomsten  Uitgaven
Contributie 988,00  Algemene kosten 3.147,12
Rente 447,20  Bankkosten 94,78
Overige 78,34  Overige 1.465,00
Nadelig saldo 14.194,76  Restituties 11.001,00Balans 31-12-2012

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
Debet  Credit
Bankrekeningen per 01-01-201227.570,14  Bankrekeningen per 31-12-201213.375,38
Nadelig saldo 201214.194,76
13.375,38 13.375,38